Business Matching

Vietnam Business Matching (VBM) là tổ chức kết nối kinh doanh, có nền tảng mở (Open Platform) giúp cho các bên Cung Cấp và Sử Dụng gặp nhau để truyền tải nhu cầu của mình trên nền tảng mở này, bằng các hoạt động online cũng như offline hoàn toàn “miễn phí”.
product
from Prasat Balangk, Kampong Thom, Cambodia
Learn how businesses are earning as much as $2.5M per month.